*W przypadku braku wskazania osoby organizator zastrzega sobie prawo zakwaterowania uczestników we własnym zakresie ponieważ noclegi możliwe są w pokojach dwu lub trzyosobowych.
  *Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach

  marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

  Koszty uczestnictwa 

  Konferencja: 500 zł brutto 

   Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek:
  Mbank: 19 1140 2017 0000 4902 1306 0045

  90 Consulting
  ul. Narbutta 83 lok 3G
  02-594 Warszawa

  z dopiskiem: „imię, nazwisko, Ginekologia 2020″

    Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w sesjach
  • materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • wyżywienie konferencyjne
  • udział w kolacji (piątek)