Piątek

}

12:00 – 13:00 Rejestracja uczestników i lunch

}

12:55 – 13:00 Otwarcie konferencji

– prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

=

13:00 – 14:25 Sesja 1 NIEPŁODNOŚĆ

}

13:00 – 13:25 Stymulacja owulacji

– prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański

}

13:25 – 13:50 Diagnostyka obrazowa w niepłodności

– dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

}

13:50 – 14:15 Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna

– prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański 

14:15 – 14:25 Dyskusja

14:25 – 14:50 Przerwa kawowa

=

14:50 – 16:15 Sesja 2 DIAGNOSTYKA PRENATALNA

}

14:50 – 15:15 Algorytm diagnostyki prenatalnej

– prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

}

15:15 – 15:40 cffDNA – state of the art

– dr n. med. Przemysław Kosiński

}

15:40 – 16:05 Badania genetyczne – współczesne możliwości

– dr n. med. Przemysław Kosiński

16:05 – 16:15 Dyskusja

16:15 – 16:35 Przerwa kawowa

=

16:35 – 18:25 Sesja 3 ULTRASONOGRAFIA

}

16:35 – 17:00 Algorytm badań USG

– prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

}

17:00 – 17:25 USG wczesnej ciąży

– dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

}

17:25 – 17:50 Badania dopplerowskie w położnictwie

– dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

}

17:50 – 18:15 Ocena serca płodu w wykonaniu położnika

– dr n. med. Przemysław Kosiński 

18:15 – 18:25 Dyskusja

=

18:25 – 19:50 Sesja 4 ENDOMETRIOZA

}

18:25 – 18:50 Endometrioza a niepłodność

– prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański 

}

18:50 – 19:15 Diagnostyka obrazowa endometriozy

– dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

}

19:15 – 19:40 Leczenie endometriozy

– prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański

19:40 – 19:50 Dyskusja

19:50 Kolacja

Sobota

=

09:30– 10:55 Sesja 5 SZYJKA MACICY

}

09:30 – 09:55 Nowoczesne aspekty diagnostyki patologii szyjki macicy

– prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita

}

09:55 – 10:20 Algorytm postępowania w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego

– prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak 

}

10:20 – 10:45 Szczepienia przeciwko HPV

– prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita 

10:45 – 10:55 Dyskusja

10:55 – 11:15 Przerwa kawowa

=

11:15 – 12:10 Sesja 6 PRAWO

}

11:15 – 12:00 Symulacja przesłuchania lekarza przez prokuratora

– dr n. praw. Radosław Tymiński, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 

12:00 – 12:10 Dyskusja

12:10 – 12:30 Przerwa kawowa

– dr n. praw. Radosław Tymiński, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 

=

12:30 – 13:55 Sesja 7 CIĄŻA

}

12:30 – 12:55 Indukcja porodu – aktualne rekomendacje

– dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

}

12:55 – 13:20 Farmakoterapia w ciąży

– prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak

}

13:20 – 13:45 Profilaktyczna steroidoterapia w ciąży

– dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

13:45 – 13:55 Dyskusja

=

13:55 – 15:10 Sesja 8 MISCELLANEA

}

13:55 – 14:20 Antykoncepcja w wybranych stanach chorobowych

– prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak 

}

14:20 – 14:45 Antykoncepcja postkoitalna

– prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański

}

14:45 – 15:10 Markery biochemiczne w onkologii ginekologicznej

– prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita 

15:10 – 15:20 Dyskusja

15:20 Zakończenie konferencji i lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).